top of page
 • Wat zijn Slow Flowers?
  Slow flowers (bloemen) zijn: Seizoengebonden - geteeld in het juiste seizoen​ Lokaal - geteeld in de volle grond en lokaal verspreid ​ Natuurvriendelijk - geteeld met respect voor en in samenwerking met de natuur. ​ Slow flowers zijn GEEN biologische of biologisch dynamische bloemen en hebben geen officiele certificering! Slow Flowers Nederland is GEEN officieel keurmerk, vereniging of stichting. Het is een samenwerkingsverband gerund door vrijwilligers t.b.v. zichtbaarheid en vindbaarheid van deze groep telers, bloemisten en ateliers.
 • Wat zijn biologische bloemen?
  Biologische bloemen zijn bloemen met het SKAL keurmerk. Deze telers staan onder controle van SKAL bio controle. Bloemen en telers zonder dit keurmerk mogen zichzelf en hun bloemen NIET biologisch noemen. Voor meer informatie: https://www.skal.nl Bionext verbindt de Nederlandse biologische ketens van boer tot consument. Voor meer informatie: https://bionext.nl/home De 4 basis principes van Biologisch: 1) Gezond (health): De gezondheid van mensen kan niet los gezien worden van gezonde ecosystemen met een gezonde bodem, gewassen en dieren. Gezond is niet een kwestie van niet-ziek, maar het continu werken aan fysiek, mentaal, sociaal en ecologisch welbevinden. Daarom ook worden in de biologische landbouw kunstmest, diergeneesmiddelen en additieven die gezondheidseffecten zouden kunnen hebben zoveel mogelijk vermeden. 2) Ecologisch (ecology): Biologische landbouw speelt zich af binnen levende ecosystemen en natuurlijke kringlopen. Biologisch werken vraagt aanpassing aan lokale omstandigheden, ecosystemen, cultuur en schaal. Wie biologische producten produceert, verwerkt, verhandelt of consumeert moet zijn bijdrage leveren aan de bescherming en verbetering van de gezamenlijke leefomgeving, met inbegrip van het landschap, klimaat, habitats, biodiversiteit, lucht en water. 3) Fair (fairness): Mensen en dieren delen één wereld. Dat gaat alleen goed zolang dat op een faire manier gebeurt. Sleutelwoorden zijn billijkheid, respect, rechtvaardigheid en rentmeesterschap. Dieren kunnen opgroeien op de manier die past bij hun natuurlijke gedrag. Mensen - van boer tot consument - gunnen elkaar kwaliteit van leven, waarbij er voedsel genoeg is voor iedereen en van een duurzaam hoogwaardige kwaliteit. Maatschappelijke en milieukosten worden in de prijs van het product doorberekend. 4) Verantwoordelijk (care): Hogere opbrengsten en efficiency kunnen risico's met zich meebrengen, zoals effecten op het complexe ecosysteem. Zolang wij die effecten niet overzien, is het beter niet te experimenten: voorzorg boven alles. Moderne wetenschap, oude kennis en praktijkervaring bieden volop oplossingen. Technologieën met onvoorspelbare effecten, zoals gentech, kunnen we daarbij missen, net als marktpartijen die niet het belang van allen voor ogen hebben maar voedsel willen monopoliseren ten faveure van hun aandeelhouders. - Bron: https://bionext.nl/wat-is-biologisch
 • Wat zijn biologisch dynamische bloemen?
  Biologische telers van bloemen met het SKAL keurmerk, onder controle van SKAL bio controle kunnen ook het Demeter keurmerk aanvragen als ze aan extra eisen voldoen. Dan mag de teler en de bloem biologisch dynamisch genoemd worden. Voor meer informatie over deze eisen: https://www.stichtingdemeter.nl Bloemen en telers zonder dit Demeter keurmerk mogen zichzelf en hun bloemen NIET biologisch dynamisch noemen. - De biodynamische landbouw richt zich bij de productie van levensmiddelen niet alleen op inhoudsstoffen, maar ook op levenskracht van het product. De Demeter landbouw stelt zich tot doel deze krachten zo goed mogelijk te verzorgen. De Demeter verwerking heeft tot doel deze krachten tenminste te behouden en waar mogelijk verder te ondersteunen. In de Demeter Voorwaarden zijn normen vastgelegd waar alle producenten en verwerkers aan zijn gehouden. Daarnaast is gepoogd de uitgangspunten en processen te beschrijven die van belang zijn voor de specifieke Demeter kwaliteit. Iedere landbouwer en verwerker dient op dit vlak zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij is het van groot belang dat aan de vastgestelde normen wordt voldaan. Van nog groter belang is dat vanuit de geest van deze principes wordt gewerkt.- bron:https://www.stichtingdemeter.nl
 • Ik wil ook graag op deze site. Hoe doe ik dat?
  U stuurt een mail naar willemijn@flowerstories.nl Het hangt van diverse factoren af of u in aanmerking komt om op deze website te komen. Deze website is ontstaan uit een groep telers en bloemisten die elkaar herkennen in hun teelt en bindt wijze. Deze herkenning is een van de belangrijkste factoren waar naar gekeken wordt. Let op: Slow Flowers Nederland is GEEN officieel keurmerk, vereniging of stichting. Het is een samenwerkingsverband gerund door vrijwilligers t.b.v. zichtbaarheid en vindbaarheid van deze groep telers, bloemisten en ateliers.
 • Wat is SKAL?
  Zie bij BLOEMEN https://www.skal.nl
 • Wat is Demeter?
  Zie bij BLOEMEN: https://www.stichtingdemeter.nl
bottom of page